Social Distancing อาจทำให้ภูมิคุ้มกันเด็กต่ำลง – Expert Tips

Social Distancing อาจทำให้ภูมิคุ้มกันเด็กต่ำลง – Expert Tips

June 14, 2021 0 By Cindy

นักวิทยาศาสตร์ มีความกังวลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก เนื่องจากการ Lock down ในหลายๆ ประเทศทำให้เด็กเล็กไม่ได้มีการออกจากบ้าน ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่ำลง และไม่สามารถที่จะทนแมลงบางชนิด หรือ โรคบางโรคได้ ทำให้ยังคงต้องใส่ Mask ต่อไปอย่างต่อเนื่อง


เด็กมีภูมิต่ำลงเพราะไม่ได้เจอกับเชื้อโรค

การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดเป็นหมู่ กับกลุ่มเพื่อนๆ ทำให้เด็กได้มีโอกาสได้สร้างภูมิคุ้มกัน จากไวรัส แบคทีเรียต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยการทำ Social Distancing เด็กๆ จึงไม่ได้มีการเจอกับเชื้อโรคชนิดใดๆ

แม้ว่าเชื้อโรคชนิดนั้นๆ (Pathogens) จะไม่ได้ทำให้เด็กป่วยเลยก็ตาม แต่มันเป็นการซ้อมภูมิคุ้มกัน ซึ่งในปัจจุบัน เด็กๆหลายคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและไม่ได้เจอกับสิ่งเหล่านี้เลย เพราะต้องการหนีให้ไกลจากโควิดนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ เด็กเล็ก จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น เมื่อได้สัมผัสกับเชื้อโรคเหล่านั้น


เด็กๆในญี่ปุ่น ติดเชื้อ RSV พุ่งสูง 600 เท่า

หลังจากการ Lock Down ในช่วงโควิด มีรายงานเด็กติดเชื้อ RSV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในประเทศญ๊่ปุ่น โดยมีมากขึ้นกว่า 600 เท่า โดยมากกว่าปี 2019 ถึง 3 เท่า และ 600 เท่านั้น คือการเทียบกับปี 2020 ที่เด็กเล็กจะอยู่แต่ที่บ้าน

โดยผู้เชี่ยวชาญมีการกล่าวไว้ว่า RSV ไม่ได้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม แต่เด็ก มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง ทำให้เด็กๆติดไวรัสไม่มาก ดังนั้นจึงไม่เกิด Herd Immunity และ แต่ละคนมีภูมิคุ้มกันน้อยลงกว่าเดิม


นักวิจัย ชี้ กังวล เด็กอาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นกับ RSV

เนื่องจาก ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งโจมตีทางเดินหายใจ และสามารถลงปอดได้ โดยพบมากในช่วงหน้าฝน โดยยังไม่มียารักษา และคงต้องรักษาตามอาการเท่านั้น

โดยที่ Virologists หรือ นักไวรัสวิทยามีความกังวลว่า การ Lock Down และ Social Distancing อย่างยาวนานจะทำให้ เด็กอ่อนแอลง และอาจมีอาการหนักหากติดเชื้อ RSV ได้

โดยผลการเก็บสถิติของ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปี 2559 ระบุไว้ว่า เด็ก 2 เดือน ถึง 2 ปี มีการติดเชื้อร้อยละ 61 และพบผู้ติดเชื้อมากในเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ของทุกปี และช่วงอายุที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือต่ำกว่า 2 เดือน

บางแหล่งกล่าวว่า Social Distancing ไม่ได้ทำให้ภูมิลดลง

Medical Express ข่าวสารทางการแพทย์ กล่าวไว้ว่า การทำ Social Distancing ไม่ได้เป็นสาเหตุของการทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงเนื่องจาก ปกติแล้วมนุษย์มีการสัมผัสกับ Microbial อยู่แล้วเป็นประจำ แต่สิ่งที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงก็คือ ความเครียด อาหารการกิน และ การออกกำลังกาย รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่


วิธีการทำให้ ร่างกายเด็กแข็งแรงตลอดเวลา

วิธีการต่างๆเหล่านี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงมีเรื่อง Social Distancing อยู่ โดยทาง Indian Express มีข้อแนะนำดังนี้

  • การให้นมแม่ ไม่ใช่นมผง หรือนมกล่อง
  • ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
  • ให้อาการลูกที่เป็นอาการเพื่อสุขภาพ
  • รับประทาน Probiotics
  • นอนหลับให้พอ
  • ออกกำลังกาย วิ่ง เล่น
  • เสื้อผ้าต้องสะอาด
  • ออกไปสูดอากาศนอกบ้านบ้าง
  • หลีกเลี่ยงควัน และ สารพิษ
  • ไม่ควรรับประทานยาฆ่าเชื้อบ่อยเกินไป

กิจกรรมต่างๆของเด็กผู้หญิง เด็กสาว และผู้ชายที่เป็น แบบ ไซไล ที่ควร แนะนำให้ทำก็คือ การออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารให้ครบหมู่ นอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งดูเหมือนว่าการนอนหลับและความเครียดคือปัจจัยหลักของการเจ็บป่วยด้วย