Category: News

August 20, 2021 0

เด็กควรหยุดเรียนออนไลน์ ฟังเสียงเรียกร้องที่มีเหตุผล

By Cindy

ไปต่อหรือพอแค่นี้ สำหรับการเรียนออนไลน์ของเด็ก ถือเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงที่หาตรงกลางและหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ สำหรับประเด็นการ ‘เรียนออนไลน์’ ของเด็กทุกระดับชั้นในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา สาเหตุของการเรียนออนไลน์ เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน โดยตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ก็มักเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ และเสียงท้วงติงมาอย่างต่อเนื่อง บ้างก็ให้เหตุผลว่าผู้ปกครองไม่สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียน (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ให้กับเด็กได้ สภาพแวดล้อมไม่พร้อม แต่ที่เป็นปัญหาใหญ่สุดคือ…